• Προσκλητήριο

    εξώφυλλα: Έργο του Ανδρέα Σμαραγδή σε συνδυασμό με εκτύπωση με προσωπικά στοιχεία
    Περιεχόμενο: έργα του Ανδρέα Σμαραγδή και κειμενάκια βάπτισης

  • Προσκλητήριο

    εξώφυλλα: Έργο του Δημήτρη Μυταρά σε συνδυασμό με εκτύπωση με προσωπικά στοιχεία
    Περιεχόμενο: έργα του Δημήτρη Μυταρά με κειμενάκια βάπτισης